เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565  ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ TAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “องค์กรสร้างสุข บุคลากรสนุกกับการทำงาน” จัดขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ล่องแก่งชมดาวรีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น