ดร. สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน อาจารย์วิจัย และ สมาชิก TAB-CoE เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยใน Special Event “พบปะผู้ได้รับรางวัลโนเบลและพิธีเปิดเครือข่ายนักเคมีรุ่นใหม่ในประเทศไทย Thailand Younger Chemists Network (TYCN)” ภายใต้การดูแลของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

           โดย TYCN เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของนักเคมีรุ่นใหม่ ทั้งในภาคส่วนสถาบันการศึกษา และภาคส่วนทางอุตสาหกรรมทั่วทั้งประเทศ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์การทำงานร่วมกัน และนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ และอุตสาหกรรมทางเคมีที่ยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น