ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2022 สาขาเคมีวิเคราะห์ จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังเข้าร่วมเป็น invited speaker นำเสนอในหัวข้อ Wearable Bioelectronics: Miniaturized Sensors Meet Sustainable “Green” Energy Devices.

            TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น