รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) ต้อนรับคณาจารย์จาก สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ร่วมเข้านิเทศ นางสาว วริญญา เกตุพะเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่เข้ามาฝึกงาน ณ ห้องปฏิบัติการของ TAB-CoE ในช่วงระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 10 มีนาคม 2566 นอกจากนี้ยังพาคณาจารย์เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย และเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการต่างๆของอาจารย์ภายใน TAB-CoE เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และไอเดียของการวิจัยสู่การต่อยอดในงานวิจัยต่างๆในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น