ภาพบรรยากาศ งานประชุมภายในเครือข่ายวิจัยนานาชาติ IRN Symposium ครั้งที่ 2 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร ในหัวข้อ “Network on Emerging Sensor Designs and Fabrication Strategies” ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ซึ่งสำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยวันแรกมีการบรรยายพิเศษจากคณาจารย์พร้อมการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ และในวันที่ 2 ได้มีการจัดเสวนาพิเศษงานวิจัยกับโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจแก่ผู้เข้าเสวนาเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มศักยภาพทีมวิจัย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยด้านเซนเซอร์ในวงกว้าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น