รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมนักวิจัย เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยที่โดดเด่นด้าน High Technology เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานและความสำเร็จด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านผลงานวิจัย 7 กลุ่มเรื่อง ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566” ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2566 ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น