รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “เส้นทางการเป็นบัณฑิตศึกษาที่ดีพร้อมในศตวรรษที่ 21” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

         เมื่อวันที่… Read More