เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567, รศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมจัด Workshop “สืบจากแสง”  ในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16” ภายใต้หัวข้อ “Sustainability Empowerment Sharing Innovation” ซึ่งใน Workshop นี้จะอธิบายธรรมชาติของแสงในแง่มุมที่น่าสนใจและจำลองการประยุกต์ใช้แสงในงานด้านต่างๆ เช่น ด้านพิสูจน์หลักฐาน ผ่านกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสนุกสนาน และเปิดโลกกว้างให้กับน้อง ๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น