รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำนวยการ TAB-CoE และหัวหน้าห้องปฏิบัติศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในโครงการ PEER Evaluation Phase 1 และ Phase 2 จากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมอบให้แก่ห้องปฏิบัติการ CH 318 ที่ผ่านระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับทาง วช. เพื่อร่วมดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเข้ารับวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 12 สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น