ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะจาก TAB-CoE ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ จาก TAB-CoE ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม” ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นองค์ความรู้การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว สำนักงานการพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และนั ...

นักวิจัยและนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้ารับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ประจำปี 2562

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ที่ได้รับ 2 โล่เกียรติยศ ได้แก่ โล่เกียรติยศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 กลุ่มที่ 1.2 คณะวิทยาศาสตร์ และ โล่เกียรติยศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และนายอัสมี สอและ ที่ ...

RDO เลี้ยงขอบคุณนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการวารสาร SJST

สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ จัดกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการวารสาร SJST สุดอบอุ่น ภายใต้ธีม "EP14 Valentine's Day" โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ธีระพล ...

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กทม.น.ส.จิตติมา ชูสังข์ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่าเรื่อง Ion-Selective Electrodes for Simple and Rapid Simultaneous De ...

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยที่คว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อีเว้นท์ฮอลล์ 102-104 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กทม.รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “PSU-VisDNA Kit : ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประส ...

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก.

TAB-CoE ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE) ที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก. ครั้งที่ 3 โดยรางวัลพิจารณาจากผู้ที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังสำเร็จการศึกษา และ/หรือมีการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือร่วมทำวิจัยกับภาคการใช้งาน เป็นผู้ที่มีบุคลิกการวางตัวเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับทางสังคม เป็นผู้ที่ ...

TAB-CoE คว้า 2 รางวัล จาก Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “ระบบออนไลน์ทูอินวันราคาประหยัดสำหรับสกัดและแยกสารพิษ (Cost-effective online preconcentrator-separator two-in-one system for toxic chemical extraction and separation)” โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นคือ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย รศ.ดร.ปณต ...

ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน ได้รับทุน Sakura Exchange Program in Science

ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน ได้รับทุน Sakura Exchange Program in Science ให้ไปศึกษาดูงานที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 ภายใต้โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program ซึ่งจัดโดย Japan Science and Technology Agency ...

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ใน TAB-CoE ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 จากมติของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิช ...

Univ.-Prof. Dr. Peter A. Lieberzeit เยี่ยมชม TAB-CoE และให้บรรยาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้การต้อนรับ Univ.-Prof. Dr. Peter A. Lieberzeit จาก Faculty for Chemistry, University of Vienna ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นำโดย ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ รศ.ดร.เพริศพิขญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคว ...