อุปกรณ์ตรวจวัดสารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพาเป็นผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส, นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นเครื่องตรวจวัดปริมาณ แคปไซซิน (Capsaicin) ที่ถูกพัฒนาออกมาในรูปแบบของอุปกรณ์พกพาที่สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน โดยมีวิธีการใช้งานที่ง่าย แม่นยำ และราคาถูก โดยจากผลการทดลองพบว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถวัดความเข้มข้นของแคปไซซินได้อย่างแม่นยำและสามารถตรวจจับได้ถึง 0.37 μM ในตัวอย่างที่เจือจาง โดยงานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศร่วม 30 สื่อที่ตีพิมพ์และประชาสัมพันธ์งานวิจัย นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ก็ได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับดีเด่น  สาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น