ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ รศ.ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์, ผศ.ดร. อิทธิพล จีระพันธ์, ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน และ รศ.ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม ที่ได้รับรางวัลในงานวิทย์ภาคภูมิ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์ บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ งานจัดขึ้น ณ ห้อง BSc 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น